Discussions

Tis innovació social tarragona innovacio social
Preparem la presentació del Projecte Tarragona innovació social.Per a totes aquelles persones que creguin que el seu projecte personal inclou treball en l'àmbit social des de la iniciativa personal...
Started by Tis in Tis 1 month ago
Made with Agorakit (1.0) - Embed this page